Bản đồKHÁCH SẠN MƯỜNG THANH BẮC GIANG 
Quảng trường 3/2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Tel:  + 84 204 3542 888
Fax: + 84 204 3844 555
Website: www.grandbacgiang.muongthanh.com
Email: info@bacgiang.muongthanh.vn
TOP
Facebook chat